فریزر صندوقی دو درب یخ نوش

۰۹۱۲۸۱۹۵۹۴۷ مدیر فروش
فریزر صندوقی دو درب یخ نوش

فریزر صندوقی دو درب یخ نوش

از فریزر صندوقی دو درب یخ نوش در مکان های مختلفی از جمله مغازه ها؛ آشپزخانه ها و ... استفاده می شود. شما می توانید فریزر صندوقی دو درب یخ نوش را از صنایع برودتی البرز برودت خریداری نمایید.

محصولات مشابه

تماس بگیرید